Henrik Vuornos

Moderni kokoomuslainen.

Sivistys on tulevaisuuden tärkeintä pääomaa

Tulevaisuuden Suomessa tärkeintä osaamista ei ole ulkoa opeteltu toisto vaan laajamittainen yleissivistys, hankitun tiedon soveltaminen ja oppimaan oppiminen. Koulutusjärjestelmämme tärkein tehtävä on kouluttaa uteliaita, muutoksen mahdollisuutena näkeviä, laaja-alaisen sivistyksen omaavia ihmisiä. Teknologian on oltava mukana koulutuksessa, mutta sen ei tule olla itseisarvo, vaan väline.

Suomen kokoinen maa ei voi kilpailla kansainvälisessä kiristyvässä kilpailussa työpaikoista tekijöiden määrällä. Ainoa keino sekä inhimilliseen että taloudelliseen menestykseen on sivistys ja osaaminen. Suomalaisen koulutusjärjestelmän kulmakivi on mahdollisuuksien tasa-arvoon pohjautuva laadukas koulutus. Meidän tulee nostaa suomalaisten osaamistaso OECD-maiden kärkitasolle sekä mahdollistaa jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle kasvaminen täyteen potentiaaliinsa.

Tulevaisuuden maailma on yhä kansainvälisempi. Suomalaisen koulutusjärjestelmän tulee kasvattaa kansainvälisiä osaajia. Kielitaito, esiintyminen ja erilaisten kulttuurien tuntemus sekä ymmärrys nousevat tulevaisuudessa entistä tärkeämpään rooliin. Mielestäni jokaisen suomalaisen koulupolun tulee tulevaisuudessa sisältää vähintään yksi kansainvälistymisjakso joko kotimaassa tai ulkomailla, esimerkiksi mahdollistamalla lyhyemmät vaihtojaksot toisella asteella ja lisäämällä oppilaitosten kansainvälistä yhteistyötä. 

Elämme maailmassa, joka muuttuu nopeammin kuin koskaan. Meidän on oltava valmiita tulevaisuuteen, jossa vanhat ammatit voivat nopeasti kadota ja uudet syntyä, eikä nuorena saatu koulutus säily välttämättä ajanmukaisena niin pitkään kuin entisaikoina.

Itsensä voi joutua keksimään uudelleen useitakin kertoja elämänsä aikana. Tätä ei kuitenkaan pidä nähdä uhkana vaan mahdollisuutena. Historia on osoittanut, että ihminen osaa tehdä itsensä tärkeäksi kerta toisensa jälkeen. Koneet ja teknologian kehitys eivät tule viemään elantoamme, jos osaamme soveltaa hankittua tietoa ja tarttua ennakkoluulottomasti tulevaan. Tähän tulevaisuuden koulutuksen tulee valmistaa meidät.

Yhteiskunnan ja ihmiskunnan kehityksen perustaksi tarvitsemme korkealaatuista, avointa ja monialaista tieteellistä tutkimusta. Laadukas korkeakouluissa tehtävä tutkimus luo pohjan laadukkaan koulutuksen toteutumiselle. Uusia rahoitusmalleja ennakkoluulottomasti tutkimalla ja yhteistyötä yhteiskunnan eri osa-alueiden kanssa kehittämällä varmistamme Suomen aseman tieteen, kehityksen ja innovaatioiden huippumaana myös tulevaisuudessa.