Henrik Vuornos

Sukupolvenvaihdos. Nyt.

Lisää kaupunkia Espooseen

Espoo kasvaa nopeaa vauhtia – ja se on hyvä asia. Mitä enemmän ihmisiä alueella asuu, sitä parempia palveluita Espoossa on. Kasvu ei voi kuitenkaan tapahtua holtittomasti, vaan samalla on huolehdittava myös Espoon erityispiirteistä. Espooseen mahtuu sekä tornitaloja että rauhallisia omakotitaloalueita.

Kaupunkisuunnittelussa on otettava entistä paremmin käyttöön täydennysrakentamisen mahdollisuudet, kaupunkirakenteen tiivistäminen ratojen varteen sekä pientalorakentamisen pullonkaulojen avaaminen. Asuntorakentamisen kustannuksia voitaisiin laskea vähentämällä asemakaavoituksen yksityiskohtaisuutta sekä joustavoittamalla Espoon pysäköintipaikkanormia. Hyvällä suunnittelulla Espoosta voidaan rakentaa erinomaisen hyvä tulevaisuuden kaupunki, jossa on omaleimaisia alueita ja luonto tiiviisti läsnä. Ehdoton kyllä korkealle rakentamiselle ja wow-arkkitehtuurille.

Espoo sulkeutuu tällä hetkellä käytännössä kello 21.00 muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Junaradan varteen ei toistaiseksi ole ollut kannattavaa luoda palveluja, jotka olisivat auki myös iltaisin. Tässä suhteessa metro tulee luomaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kaupungille, joka on auki myös iltaisin. Asiakasvirrat luovat mahdollisuuksia erityisesti ravintoloille, kahviloille ja vähittäiskaupalle.

Suuret liikennehankkeet, kuten metro, Raidejokeri sekä kaupunkirata generoivat sekä yritystoimintaa että asuntorakentamista. Espoolla täytyy olla rohkeutta luoda sellainen visio, jossa kaavoitetaan asuntoja ja toimitiloja myös tulevaisuuden espoolaisille. Kaavoitusprosessien avoimuutta ja vuorovaikutusta lisäämällä voidaan vähentää vuosien valituskierteitä, mutta samaan aikaan on oltava rohkeutta viedä läpi myös visionäärisiä hankkeita.