Henrik Vuornos

Kokoomus, Uusimaa.

Lähiluonto on Espoon tavaramerkki 

Espoosta kirjaimellisesti puolet on luontoa. Nuuksio, keskuspuisto sekä lukuisat lähimetsät ovat olennainen osa Espoota – ja näin pitääkin olla. Asuminen Espoossa on samaan aikaan asumista Suomen ytimessä, mutta samalla myös asumista pururatojen, lähimetsien ja rantojen kupeessa. Luonnonläheisyys ja vehreys tekevät Espoosta Espoon.

Monipuolisen lähiluonnon vaaliminen ja kasvavan kaupungin yhteensovittaminen on lähivuosien tärkeimpiä teemoja kunnallispolitiikassa. Minusta näiden hyvien tavoitteiden ei tarvitse olla ristiriidassa, vaan ne voivat tukevat toisiaan. Järkevässä kaupunkisuunnittelussa luodaan mahdollisuuksia ja tilaa kasvavalle kaupungille, viheralueet ja lähiluonto huomioiden. Ihmisten virkistyskäytön ohella tulee huolehtia alueiden ekologisista yhteyksistä. Näin ympäristö voi hyvin ja kestävästi. 

Järvet, joet ja meri ovat Espoon helmiä. Ne ovat monelta osin heikossa kunnossa saastumisen vuoksi. Järvikunnostuksia pitää jatkaa, jotta espoolaiset järvet ovat jatkossakin uimakelpoisia. Valumia niin maataloudesta kuin hulevesistä on vähennettävä, jotta järvien kuormitus säilyy kohtuullisena. Jokien osalta on huolehdittava, että työtä vaelluskalojen nousuesteiden ja kutusoraikkojen eteen tehdään jatkossakin. 

Lähiluonnon ohella Espoon on kannettava vastuunsa myös ympäristöstä ja ilmastosta. Espoo on valittu useamman kerran Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi. Se on hyvä meriitti, josta on syytä pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Minusta Espoon kunnianhimon tasolle ei riitä, että tehdään se, minkä muutkin. Espoon tulee olla edelläkävijä.

Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Se on hyvä ja kunnianhimoinen tavoite, muttei kuitenkaan epärealistinen. Suurimmat espoolaiset ilmastoteot tehdään lämmityksessä, sähköntuotannossa ja liikenteessä. Kaupunki on valinnut järkevän strategian ilmastotoimissa. Tekoja tehdään vahvasti kumppanuuksien kautta. Esimerkiksi Suomenojan kiivihiilivoimalan korvaamisessa on ollut erittäin tärkeää, että kaupungilla on sujuva vuoropuhelu Fortumin kanssa.

Suuria ilmastotekoja voidaan tehdä myös liikkumisessa. Lähivuosina valmistuva Länsimetron jatke, Raidejokeri ja kaupunkirata tulevat tekemään Espoon joukkoliikenteestä entistä sujuvampaa ja helpompaa. Kun ratahankkeet valmistuvat, on tärkeää huolehtia, että joukkoliikenne pysyy houkuttelevana myös niille, jotka eivät asu radanvarressa. Kaupunkipyörät, sähköpotkulaudat, vuokrasoutuveneet ja monet muut härvelit ovat tulleet jäädäkseen. Autoilun osalta on tärkeintä on vähentää päästöjä, ei liikkumista.  

Tärkeimmät tavoitteet lähiluonnon ja ilmaston puolesta:

  • Kaavoituksessa huolehditaan siitä, että lähimetsät ja lähiluonto ovat jatkossakin olennainen osa Espoota.
  • Järvien ja jokien kunnostuksia jatketaan ja valumia vesistöihin vähennetään. Espoolaisten vesistöjen tulee jatkossakin olla uimakelpoisia. 
  • Espoo pyrkii hiilineutraaliksi vuonna 2030 ja tekee riittävät toimet tavoitteen saavuttamiseksi.
  • Joukkoliikenteen houkuttelevuudesta huolehditaan toimivalla joukkoliikenneverkolla