Henrik Vuornos

Kokoomus, Uusimaa.

Koulutus ratkaisee

Tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen pohjalle rakentuu koko suomalaisen yhteiskunnan perusta. Me suomalaiset olemme maailmalla tunnettuja erityisesti huipputasoisista peruskouluistamme. Espoolaiset koulut ovat taas Suomessa kärkitasoa. Meillä Espoossa on siis maailman parhaat koulut.

Ei ole mikään itsestäänselvyys, että espoolaiset koulut ovat kärjessä. Espoo on pitkään ollut houkutteleva työnantaja parhaille opettajille. Kouluissamme annetaan valtakunnallista keskiarvoa enemmän opetusta, koska Espoo on panostanut lisätunteja 1–3-luokkalaisille sekä kieltenopetukseen. Koulutukseen panostetaan selkeästi enemmän resursseja kuin muualla.

Ei espoolainen opetus silti ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Joka kymmenes nuori valmistuu perusopetuksesta puutteellisilla luku- ja kirjoitustaidoilla. Väestön moninaistuminen tekee luokista vaikeampia opettaa. Pitkittynyt koronakriisi luo uusia sosiaalisia ongelmia. Nyt, jos koskaan, tarvitaan vahvaa perusopetusta, joka antaa hyvät lähtökohdat myöhempään elämään.

Espoolaisessa varhaiskasvatuksessa tehdään erinomaista työtä tasavertaisten elämän lähtökohtien antamiseksi espoolaisille lapsille. On tärkeä huolehtia siitä, että Espoo on houkutteleva työpaikka varhaiskasvatuksen opettajille, jotta varhaiskasvatus on laadukasta koko kaupungissa. Espoossa noin kolmannes varhaiskasvatuksesta tuotetaan yritysten ja yhdistysten toimesta. Laaja valinnanvapaus varhaiskasvatuksessa on jatkossakin säilytettävä pitämällä huolta palvelusetelin toimivuudesta.

Espoon on oltava edelläkävijä myös toisen asteen koulutuksessa. Espoon lukioiden tulee jatkossakin olla Suomen kärkeä, mutta samalla on huolehdittava, että lukiopaikkoja on riittävästi – eivätkä keskiarvorajat nouse pilviin. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa Espoossa pitää lisätä ja varmistaa se, että nuoret saavat riittävästi lähiopetusta tullakseen osaaviksi ammattilaisiksi.

Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa on edistettävä aktiivisesti. Esimerkkejä korkeakoulu- ja yritysyhteistyöstä ovat nuorten yrittäjyyskasvatus, sujuvat työharjoittelumahdollisuudet paikallisissa yrityksissä ja mahdollisuus yliopistokurssien suorittamiseen lukio-opintojen ohessa. Opetustarjontaa ja oppimisympäristöjä on kehitettävä opiskelijoiden mielipiteitä kuullen.

Espoolaista opetusta vaivaa resurssien valuminen opetuksen sijasta koulurakennusten seiniin. Tämä on ongelma, joka pitää ratkaista. Seuraavalta valtuustolta pitää löytyä rohkeutta sanoa ei liian kalliille väistötiloille tai koulurakennuksille, jotka syövät resursseja itse opetuksesta. Espooseen ei tarvita arkkitehtuurisesti maailman hienoimpia kouluja, vaan sitä, että itse opetus ja sen resurssit ovat kunnossa.

On ehdottoman tärkeää, että valtuustossa on yli puoluerajojen tiukkoja sivistyksen puolustajia Kaikessa toiminnassa on suojeltava opetuksen laatua, hyviä opettajia sekä laajaa kieli- ja kurssivalikoimaa.

Tärkeimmät tavoitteet koulutukseen:

  • Varhaiskasvatuksen laadusta huolehditaan varmistamalla, että Espoo on jatkossakin houkutteleva työpaikka varhaiskasvatuksen opettajille. 
  • Espoolaisen perusopetuksen korkeasta laadusta pidetään kiinni riittävillä resursseilla.  
  • Perusopetuksen Espoo-tunnit säilytetään ja niitä lisätään taloudellisten resurssien niin mahdollistaessa kieltenopetuksen varhaistamiseksi.
  • Lukiokoulutuksen laadusta pidetään huolta ja huolehditaan, että lukioiden keskiarvorajat pysyvät kohtuullisina.
  • Ammatillisen koulutuksen vetovoimasta huolehditaan varmistamalla riittävä määrä lähiopetusta.
  • Espoon “Koulut kuntoon” -ohjelmaa jatketaan, jotta espoolaisille koululaisille ja opiskelijoille voidaan taata terveet ja turvalliset tilat.