Henrik Vuornos

Sukupolvenvaihdos. Nyt.

Ei vain Suomen, vaan maailman parhaat koulut

Tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen pohjalle rakentuu koko suomalaisen yhteiskunnan perusta. Olemme maailmalla tunnettuja siitä, että erityisesti meidän peruskoulumme on maailman huippua. Espoolaiset koulut ovat taas Suomen mittakaavassa aivan kärkitasoa. Voidaan siis sanoa, että meillä on maailman parhaat koulut.

Ei ole mikään itsestäänselvyys, että espoolaiset koulut ovat kärjessä. Espoo on pitkään ollut houkutteleva työnantaja parhaille opettajille. Kouluissamme annetaan opetusta keskimääräistä enemmän, koska Espoo on halunnut panostaa koulutukseen lisäämällä perusopetukseen ns. Espoo-tunteja. Myös kielivalikoimissa ja valinnaisissa aineissa Espoo on Suomen kärkeä. Laadukas perusopetus on pohja, joka tulee jatkossakin taata kaikille nuorille espoolaisille.

Espoon on oltava edelläkävijä myös toisen asteen koulutuksessa. Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa on edistettävä aktiivisesti. Nuorten yrittäjyyskasvatus, sujuvat työharjoittelumahdollisuudet paikallisissa yrityksissä ja mahdollisuus yliopistokurssien suorittamiseen lukio-opintojen ohessa ovat erinomaisia esimerkkejä toimivasta yhteistyöstä. Toimivia esimerkkejä on rohkeasti laajennettava kaikkien espoolaisten opiskelijoiden saataville. Opetustarjontaa ja oppimisympäristöjä on kehitettävä opiskelijoiden mielipiteitä kuullen.

Espoolainen varhaiskasvatus on jatkuvasti valtavan kasvupaineen alla. Siitä huolimatta päiväkodeissa tehdään erinomaisen hyvää työtä tasavertaisten elämän lähtökohtien antamiseksi espoolaisille lapsille. Varhaiskasvatusta tulisi kehittää Espoossa siten, että korkeakoulutettujen lastentarhanopettajien määrää pyrittäisiin järjestelmällisesti lisäämään päiväkodeissa. Myös erilaiset musiikki-, liikunta- ja taidekerhot ovat tervetulleita päiväkoteihin. Espoossa on jo pitkään tehty sujuvaa yhteistyötä yritysten ja kunnallisen päivähoidon välillä. Tämän yhteistyön on syytä jatkua, sillä monimuotoinen varhaiskasvatustarjonta on taannut riittävän päivähoitopaikkojen määrän Espoossa.

Espoon koulurakennuksille tulee saada kestävä suunnitelma, jolla korjausvelka kurotaan umpeen. Suoraan tähän tarkoitukseen kohdistettuna voidaan harkita esimerkiksi kaupungin rahastojen nopeampaa purkua. On kuitenkin selvää, että koulurakennusten tilaa ei korjata vain rahaa lisäämällä, vaan ylläpitoon on keksittävä parempia ja pitkäjänteisiä tapoja. Esimerkiksi talonmiesten ottaminen takaisin palkkalistoille tai elinkaarimallit voisivat toimia ratkaisuina kouluhaasteeseen.

Viime vuosina tiukentunut kuntatalous on haastanut koulutuksen resursseja. Kasvavista oppilasmääristä huolimatta suurimmat menolisäykset ovat uponneet sosiaali- ja terveystoimeen. On ehdottoman tärkeää, että valtuustossa on yli puoluerajojen tiukkoja sivistyksen puolustajia. Esimerkiksi koulukorjausten tai huoltosuhteen takia kasvavien terveydenhuoltomenojen paineesta käydään opetuksen kukkarolla. Tätä ei tule hyväksyä, vaan kaikessa toiminnassa on suojeltava opetuksen laatua, hyviä opettajia sekä laajaa kieli- ja kurssivalikoimaa.