Henrik Vuornos

Moderni kokoomuslainen.

Laadukas koulutus on Suomen tärkein menestystekijä. Sen mahdollistavat päivittäin maailman parhaat opettajat, suuret julkiset panostukset koulutukseen sekä varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen jatkuva sujuva koulupolku. Mahdollisuuksien tasa-arvoon pohjaavan suomalaisen koulutusjärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle kasvaminen täyteen potentiaaliinsa.

Sivistys on tulevaisuuden tärkeintä pääomaa

Kaupungistuminen on hyvä asia. Kaupungistuminen johtuu siitä, että ihmiset muuttavat sinne, missä omien taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa on paras asua. Kaupungistumista tapahtuu, tekivät poliittiset päättäjät mitä tahansa. Toki kaupungistumista voisi rajoittaa, mutta samalla se rajoittaisi ihmisten hyvinvointia hyvin merkittävällä tavalla. Tämä ei ole varmasti yhdenkään poliitikon tavoite. Tarvitsemme parempaa kaupunkipolitiikkaa siksi, että kaupungeissa asuvat ihmiset voisivat elää mahdollisimman hyvää elämää.

Kaupunkipolitiikan puolestapuhuja

Suomen talous on kipeästi uudistusten tarpeessa. Kolme tärkeintä haastetta taloudessa tällä hetkellä ovat: työllisyys, kasvu ja verotus. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen vaatii pohjoismaisen työllisyysasteen. Tarvitsemme panostuksia osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin sekä verojärjestelmän, joka kannustaa investointeihin ja kasvuun. Tärkein yksittäinen veropoliittinen tavoite minulle on työn verotuksen keventäminen.

Talous

 

Ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin uhka. Sen torjuminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Jotta voimme välttää ilmakehän hiilidioksidin määrän nousun tasolle, joka käynnistää peruuttamattomia ilmastonmuutosta kiihdyttäviä tapahtumaketjuja, on tehtävä välittömiä ja merkittäviä toimenpiteitä päästötavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ilmastonmuutos