Henrik Vuornos

Kokoomus, Uusimaa.

Kort om Henrik

Jag är en 25-årig stadsfullmäktigegruppens ordförande och stadsstyrelsemedlem från Esbo. Jag jobbar som ordförande för Samlingspartiets ungdomsförbund och studerar nationalekonomi vid Helsingfors universitet. Tidigare har jag jobbat som specialmedarbetare vid undervisnings- och kulturministeriet och utrikesministeriet. Min militärgrad är underlöjtnant i reserven. Mina hobbyer är scouting, läsning, utflykter, av dessa är FM-guld från 2011 i vandring ett trevligt
minne.

 

Varför Henrik?

Allt politiskt beslutfattande bör utgå från, att vi överlämnar en bättre värld till följande generation, än den vi fått av tidigare generation. I beslutsfattandet måste man, förstå hur världen förändras och se framåt. Som riksdagsledamot arbetar man för kommande generationer.

Framtidens obestridliga trender är, att motverka klimatförändringen och människornas medvenhet om miljön, välfärdsamhället samt behovet av att förnya den offentliga ekonomin. Inte att glömma behovet av utbildningens betydelse, en av hörnstenarna för vårt lands utveckling och konkurrenskraft. Endast genom att garantera, samhällets stabila ekonomiska, ekologiska och bildningsmässiga utveckling kan vi klara oss i den globala världen. En värld där företagen, kapitalet, kunskap och människor rör sig över gränserna allt mera fritt, för att
stanna, där samhället stöder människans företagsamhet, innovation och framgång.

Jag strävar, att bli vald till riksdagsledamot, för att jag är bekymrad för Finlands framtid. Riksdagsledamotens plikt är, att jobba för ett sådant Finland, där stabiliteten i den offentliga ekonomin, människornas välfärd och naturens hållbarhet är garanterad.

Vi har en stor skuld till den tidigare generationen: de har byggt samhället med en trägen arbetsmoral och finsk sisu. Oberoende av det, har många kritiska förnyelser blivit ogjorda i 2010-talets Finland. Vår arbetsmarknad upprätthåller arbetslöshet, den vill inte vara flexibel med hänvisning till det allmänt bindande. Finland är militärt obunden, vilket utgör en risk att bli ensam med vår oberäkneliga östra grannes maktpolitik. I klimatpolitiken har vi inte gjort tillräckliga framsteg för att trygga jordens framtid. Den Europeiska Unionen är inte tillsvidare tillräckligt enig och stark.

Mot denna bakgrund behöver vi en generationsväxling i politiken: en ny synvinkel i
beslutsfattandet, som beaktar framtidens utvecklingsinriktning i världen och verkar
fördomsfritt för förnyelse i stället för att behålla erhållna förmåner.

Kom med och gör generationsväxlingen i politiken!

Henrik Vuornos