Henrik Vuornos

Kokoomus, Uusimaa.

Eduskuntavaalit

Suomen suunta pitää kääntää takaisin oikealle raiteelle. Ihmiset ovat tiukoilla kustannusten kasvaessa. Ruokakassi kallistuu, sähkölaskut kasvavat ja korot nousevat. Julkiset menot ovat suurempia kuin koskaan, mutta samalla peruspalvelut sakkaavat. Päivystykset ovat tukossa, varhaiskasvatukseen ei löydy henkilöstöä ja oppimistulokset laskevat. Talouden hyvä vire on muuttumassa heikoksi kasvuksi. Edessä on laihempia vuosia.

Asioita on pakko laittaa tärkeysjärjestykseen.

Jos asioita ei priorisoida, suomalaisten palvelut näivettyvät. Nykyisen hallituksen aikana ongelma kuin ongelma on ratkaistu velkarahalla. Se on johtanut rapautuvaan julkiseen talouteen. Oikeasti tärkeisiin asioihin ei ole osoitettu riittäviä resursseja. Se ei ole vastuullista, eikä eteenpäin katsovaa. Vastuullisessa politiikassa tämän päivän tarpeiden lisäksi huolehditaan huomisen mahdollisuuksista.

Kohtuullisuus tarkoittaa minulle sitä, että kaikki pidetään mukana. Kun seuraavalla hallituskaudella tehdään säästöjä, ei samaan aikaan voi luvata kuuta taivaalta toisille. Vastuuta ei saa sysätä minkään yksittäisen ihmisryhmän kannettavaksi.

On kohtuullista, että ihmiset ottaisivat vähän enemmän vastuuta itsestään ja läheisistään. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu siihen, että jokainen työikäinen ja -kykyinen osallistuu yhteiskunnan rahoittamiseen. Valtio ei voi tulla ratkaisemaan jokaista ongelmaa ihmisten puolesta, vaan tilaa on jäätävä ihmisten omalle vastuunotolle. On myös oikein ja kohtuullista, että yhteiskunta huolehtii heistä, jotka eivät pysty siihen itse.

Juuri nyt Suomessa kohtuullisuus olisi sitä, että palataan perusasioiden äärelle. Ei voi esimerkiksi olla niin, että kouluille jatkuvasti sysätään lisää tehtäviä, vaan ensin pitää hoitaa kuntoon se, että koulut selviävät perustehtävästään – lasten oppimisesta. Ei myöskään ole kohtuullista luvata jatkuvasti laajempia sosiaali- ja terveyspalveluita, kun nykyisetkään eivät toimi. Ne on saatava kuntoon.

Kohtuullisuus on paitsi oikeudenmukaisuutta, vastuunottamista ja järjenkäyttöä, myös sitä, että tulevaisuus asetetaan aina etusijalle. Suomalaiseen mielenmaisemaan kuuluu se, että tänään toimitaan, jotta huomenna asiat olisivat paremmin. Lapset ja nuoret ansaitsevat paitsi hyvän koulutuksen – myös elinkelpoisen ympäristön ja maapallon. On kohtuullista jättää maailma vähintään yhtä hyvässä kunnossa seuraaville sukupolville kuin sen aikanaan itse löysimme.

Olen Henrik Vuornos, kohtuullisen oikealla.

 

Olisi kohtuullista…

  1. lopettaa velkaantuminen tulevien sukupolvien piikkiin. Seuraavan hallituksen tulee vahvistaa talouskasvua rakenneuudistuksilla, tehdä säästöjä sekä priorisoida menoja, jotta velkaantuminen saadaan taittumaan. 
  2. että jokainen työikäinen ja -kykyinen löytäisi työpaikan. Kannustinloukkuja on purettava sosiaaliturvaa uudistamalla ja käyttämällä talouden liikkumavara työn verotuksen keventämiseen. Työn tekemisen pitää olla aina kannattavampaa kuin joutenolon.
  3. huolehtia, että jokainen peruskoulusta valmistuva nuori osaa lukea, laskea ja kirjoittaa. Koulutus on Suomen tärkein valtti tulevaisuuteen – siksi koulutuksen resurssit tulee turvata vaikeassakin taloustilanteessa. Suomen tunnusmerkki on se, että lähikoulu on maailman paras koulu. Koulujen väliseen eriytymiseen pitää puuttua ja huomioida erilaiset haasteet eri kouluissa.
  4. vahvistaa Suomen ulkoista ja sisäistä turvallisuutta. Puolustusvoimien toimintakyky on turvattava siten, että kynnys sotatoimiin Suomea kohtaan on jatkossakin mahdollisimman korkea. Poliisin pitää ehtiä tutkimaan rikokset ja pystyä panostamaan myös ennaltaehkäisevään toimintaan. Oikeuslaitokselle on taattava riittävät resurssit kohtuullisten käsittelyaikojen takaamiseksi.
  5. että rahat sosiaali- ja terveyspalveluissa eivät menisi paisuvaan hallintoon, vaan palveluihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelulupaus pitäisi tarkastella niin, että se pystytään oikeasti toteuttamaan. Mukaan palveluiden tuottamiseen tarvitaan sekä yritykset että järjestöt.
  6. pystyä parempaan maahanmuuttajien kotouttamisessa. Sekä työllisyysaste että koulujen oppimistulokset laahaavat liikaa perässä. Maahanmuuttaneen pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti työhön tai koulutukseen. Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, jossa yhteiskunnan pitää pystyä parempaan, mutta myös kotoutettavilta on kohtuullista vaatia enemmän. 
  7. vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa osana Euroopan Unionia, Natoa ja muita kansainvälisiä toimijoita. Suomi on pieni maa, joka ei pärjää yksin. Kansainvälistä yhteistyötä ja kauppaa tarvitaan myös tulevaisuudessa. Suomen paikka on osana läntisiä demokraattisia yhteisöjä.
  8. jättää luonto ja ympäristö puhtaina myös tuleville sukupolville. Sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen että luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen tarvitaan koko yhteiskunta mukaan. Se ei onnistu vain kielloilla ja kepeillä, vaan kannustimilla, vero-ohjauksella ja markkinatalouden hyödyntämisellä.
  9. pitää Uudenmaan puolta paremmin. Alueiden välisiä tulonsiirtoja tarvitaan varmasti jatkossakin, mutta soteuudistuksen myötä mentiin liian pitkälle. Kaupungeissa on pystyttävä rakentamaan jatkossakin päiväkoteja, kouluja, uimahalleja ja uusia teitä. Alueellisia tulonsiirtoja pitää vähentää. 
  10. että työn ja yrittämisen verotus olisi kohtuullista, jotta ahkeruudesta ja ponnistelusta palkitaan.