Henrik Vuornos

Kokoomus, Uusimaa.

Blogi

Hallitusvaihtoehtojen rajaaminen on typerää sekä Suomen että puolueiden kannalta

Paljon on puhetta siitä, minkä toisen puolueen kanssa ei ainakaan leikitä vaalien jälkeen. Tällä hetkellä eri puolueiden linjaukset tarkoittavat, että Suomeen ei ole käytännössä mahdollista muodostaa hallitusta ilman kokoomusta.

Minusta vasemmistopuolueiden, keskustan ja perussuomalaisten puhe ei ole 1) strategisesti järkevää 2) hyvä Suomen kannalta.

Sekä SDP että Perussuomalaiset ovat puheillaan muodostaneet tilanteen, jossa he eivät käytännössä voi muodostaa hallitusta ilman kokoomusta. Viimeisen niitin tälle iski Keskusta, joka ilmoitti, että nykyisen hallituksen pohja ei voi jatkaa vaalien jälkeen.

Perussuomalaiset käyvät kovaa kampanjaa, jossa he pelottelevat sinipunahallituksella ja SDP taas käy kovaa kampanjaa pelottelemalla porvarihallituksella. Molemmat puolueet yrittävät tavoittaa ”taktisia äänestäjiä”, jotka äänestävät jotain hallituspohjaa vastaan ennemmin kuin oman puolueen tavoitteiden puolesta.

Kokoomus on lähestynyt mahdollisia hallitusneuvotteluja asioiden näkökulmasta. Se, että puolueella on vaihtoehtoja, tarjoaa erittäin paljon vahvemman neuvotteluaseman kuin SDP:llä tai perussuomalaisilla on. Ollessaan suurin puolue, Kokoomuksen pitää kilpailuttaa erilaiset hallitusvaihtoehdot keskenään ja katsoa, minkä porukan kanssa saadaan paras mahdollinen ohjelma Suomelle.

SDP:n kanssa kiistakysymykset liittyvät ennen kaikkea talouteen ja rakenneuudistuksiin. Selvää on, että sellaista sinipunahallitusta ei synny, jossa holtiton taloudenpito jatkuu. Perussuomalaisten kanssa kysymykset taas liittyvät työperäiseen maahanmuuttoon, ilmastonmuutoksen torjumiseen ja EU-politiikkaan. Sellaista porvarihallitusta ei synny, joka käpertäisi Suomea sisäänpäin ja tähtäisi menneisyyteen.

Minusta ”taktisen äänestäjän”, joka haluaa eteenpäin katsovaa, taloudellisesti vastuullista ja tietoon perustuvaa politiikkaa, kannattaa äänestää kokoomusta, koska kokoomuksella on joka tapauksessa vaalien jälkeen erittäin vahva asetelma edistää omia tavoitteitaan. Muut puolueet ovat itse rajanneet omia vaihtoehtojaan ja heikentäneet neuvotteluasetelmaansa.

Kehitys, jossa kieltäydytään etukäteen yhteistyöstä eri puolueiden kanssa, ei ole järkevää Suomen kannalta. Tässä maassa on tehty paljon hyviä päätöksiä erilaisissa hallituskokoonpanoissa ja esimerkiksi lukuisissa kunnissa eri puolella Suomea.

Kokoomus ja SDP ovat vieneet yhdessä monia merkittäviä eteenpäin katsovia investointihankkeita läpi, joita monet muut ovat jarruttaneet. Perussuomalaisten ja kokoomuksen kesken on usein löytynyt hyvä yhteisymmärrys talouden realiteeteista. Ja tästä nytkin on Suomen kannalta kysymys. Täytyy löytää hallitus, joka on sitoutunut hoitamaan talouden kuntoon, laittamaan peruspalvelut kuntoon ja katsomaan tulevaisuuteen.

Suosittelen jokaisen äänestäjän äänestämään hyvän ehdokkaan ja puolueen puolesta. Jos äänestää vain jotain vastaan, edessä voi olla pettymyksiä, kun puolueet joutuvat joustamaan lupauksistaan.