Henrik Vuornos

Kokoomus, Uusimaa.

Blogi

Vahva talous on kaiken perusta

Vastuullinen taloudenpito tarkoittaa lopulta sitä, onko päätösvalta omissa vai muiden käsissä. Espoon taloutta on hoidettava niin, että menot eivät ole suuremmat kuin tulot, velat pystytään maksamaan ja kaupunki toimii tehokkaasti. Kunnallisveroa ei tule korottaa, koska se on suoraan työhön kohdistuva vero – ja siten haitallisinta mahdollista verotusta. Vain yrittäjyys ja työpaikat takaavat sen, että kaupungin taloudella on jatkossakin vahva pohja.

Espoon kaupungilla on vahva talous. Kaupunki on ottanut paljon velkaa, mutta se on otettu investointeja, eikä syömävelkaa varten. Kasvavassa kaupungissa on investoitava, jotta palvelutaso pysyy kasvavan väestön perässä. Velkaantuminen ei voi olla pysyvä olotila. Investoinnit pitää pystyä rahoittamaan ja velat on myös joskus maksettava takaisin.

Espoon talouden haaste on se, että kaupungin menot uhkaavat kasvaa nopeammin kuin tulot. Jokainen ymmärtää, että tällainen yhtälö ei pidemmän päälle ole kestävä. Siksi on tärkeää, että kaupungissa pyritään jatkuvasti parantamaan tuottavuutta, eikä uusia menokohteita keksitä edelliset keksimästä päästyään.

Säästöt eivät saa olla kirosana, vaan osa normaalia ja järkevää taloudenpitoa silloin, jos tulot eivät riitä menoihin. Kun taloudellisia valintoja tehdään, on tärkeää pitää huolta peruspalveluista ja karsia ensisijaisesti sellaisista asioista, jotka eivät ole kaupungin ydintoimintaa. Neljät kaupungin budjettineuvottelut johtaneena olen aina painottanut sitä, koulutuksen resurssit turvataan – ja näin aion toimia myös jatkossa.

Kaupungilla pitää olla terve suhtautuminen markkinatalouteen. Markkinoille voi ja pitää antaa toimintoja, joissa yritykset tekevät saman palvelun kaupunkia tehokkaammin. Esimerkiksi autokorjauspalvelut eivät kuulu kaupungin ydintoimintoihin, vaan erikoistuneet yritykset hoitavat asian paremmin. Järkevä kaupunki pitää yrityksiä kumppaneina, ei vastapuolena.

Kaupungin pitää olla hyvä kumppani yrittäjille. Toiminnan pitää olla ennustettavaa ja läpinäkyvää, muutenkin kuin juhlapuheissa. Koko kaupungin vahva talous perustuu Espoossa toimiviin yrityksiin. Edelleen liian usein kuulee sitä, että kaupungin asenne yrittäjää kohtaan on se, että etsitään ongelmaa, eikä ratkaisua. Kaupunki on asukkaitaan ja yrittäjiään varten, ei toisinpäin.

Tärkeimmät tavoitteet talouteen:

  • Espoon kunnallisveroa ei koroteta
  • Espoon velkaantuminen loppuu ja velan määrä käännetään laskuun
  • Espoosta tehdään Suomen yrittäjämyönteisin kunta. Hankintoja tehdään pk-yrittäjät huomioiden, lupaprosesseja nopeutetaan ja yritysten sijoittumista Espooseen helpotetaan.
  • Espoolla on terve suhtautuminen markkinatalouteen. Yritykset nähdään tärkeinä kumppaneina, ei vastapuolena.