Henrik Vuornos

Kokoomus, Uusimaa.

Blogi

Kuinka paljon Uudenmaan sotepalveluita ollaan valmiita heikentämään?

Eduskunta aloitti joulukuussa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen käsittelyn. Asian käsittelyn aikana uudistuksen vaikutukset ovat tarkentuneet, mutta valitettavasti Uudenmaan kannalta entistä heikompaan suuntaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antaman lausunnon mukaan varovainen arvio sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen supistumisesta koko Uudenmaan osalta on noin 400 miljoonaa euroa vuosittain silloin, kun uudistus on astunut kokonaan voimaan. Kymmenessä vuodessa se tarkoittaisi Uudenmaan asukaskohtaisen rahoituksen putoamista 13,5 prosentilla. Samaan aikaan kymmenessä vuodessa yli 65-vuotiaiden määrä Uudellamaalla kasvaa arvioiden mukaan noin 24 prosenttia.

Uuden massiivisen alueellisen tulonsiirron mittakaavaa voi kuvailla niin, että vastaava summa rahaa voidaan säästää lopettamalla kokonaan ikäihmisten palveluasuminen. Tämä ei tietenkään ole mahdollista. Taas juustohöylällä tehtävät heikennykset olisivat niin rajuja, että saadakseen asiallista terveyspalvelua, olisi uudistuksen jälkeen hankittava terveysvakuutus.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri arvioi itse rahoitusmallia toteamalla lopputuloksen ilmeisen mahdottomaksi, sen rikkovan karkealla tavalla perustuslain rahoitusperiaatetta ja viime kädessä valtion velvollisuuksia huolehtia perusoikeuksien toteutumisesta. Sairaanhoitopiirin mukaan ehdotettu rahoitusmalli on todellisuudelle vieras. Arvio on kova, mutta se kuvaa uudistuksen absurdiutta Uudellemaalle hyvin.

On ymmärrettävää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksessa on alueellisia tulonsiirtoja. Siinä ei kuitenkaan ole mitään järkeä, että esimerkiksi Joensuussa sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon pääsee nopeammin kuin Espoossa, mutta ehdotettu rahoitusmalli lisäsi palvelujen rahoitusta Joensuussa ja vähentäisi sitä Espoossa.

Uudellamaan ja Helsingin vaalipiireistä eduskuntaan on valittu 32 hallituspuolueiden kansanedustajaa. Toistaiseksi hallituspuolueiden helsinkiläisistä tai uusmaalaisista riveistä ei ole kuulunut yhtään vakavaa vastalausetta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tai sen rahoitusmallin kaatamiseksi. On kysyttävä, aiotteko te todella hyväksyä Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden näin merkittävän heikentämisen? Ja jos vastaus on kyllä, mistä nämä säästöt on tarkoitus löytyä?

Henrik Vuornos, (kok.)

Valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen