Henrik Vuornos

Kokoomus, Uusimaa.

Uutiset

Kokoomusnuorten Vuornos: Solidiumin omistukset myytävä – varat korkeakoulujen pääomitukseen

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos esittää laajaa reformia valtion omistajapolitiikkaan. Vuornoksen mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan on kirjattava Solidiumin omistamien pörssiyhtiöiden asteittainen myynti seuraavan 6 vuoden aikana, ja varojen käyttäminen korkeakoulujen pääomittamiseen sekä julkistalouden tasapainottamiseen.

”Valtion tulisi luopua finanssiperusteisista sijoituksistaan. Ei ole mitenkään perusteltua, että valtio omistaa huikean määrän kahdentoista eri pörssiyhtiön osakekannasta. Valtion tehtäviin ei yksinkertaisesti kuulu pörssisijoittaminen, vaan aivan muut asiat”, sanoo Vuornos.

”Ohjaamalla Solidiumin varallisuus korkeakoulukentälle, voitaisiin korkeakoulujen rahoituspohjaa ja itsenäisyyttä vahvistaa sijoitustuotoilla vuosittain jopa 400 miljoonan euron verran. Uskon, että aidon autonomian ja omavaraisuuden kasvattaminen vahvistaisi merkittävästi suomalaisten korkeakoulujen toimintamahdollisuuksia – ja pitkällä aikavälillä myös Suomea”, jatkaa Vuornos.

Kokoomusnuorten mukaan ikäsidonnaiset menot tulevat lähivuosina painamaan merkittävästi julkista taloutta, jolloin myös korkeakoulujen pitkäjänteinen rahoitus on vaarassa. Järkevillä muutoksilla valtion omistajapolitiikkaan voitaisiin turvata korkeakoulujen pitkäjänteinen rahoitus. Yhteensä Solidium omistaa osakkeita 8,3 miljardin euron edestä, sisältäen mm. Elisan, Nokian ja Sammon kaltaisia suuryhtiöitä.

”Valtion on perusteltua toimia omistajana strategista merkitystä omaavissa yhtiöissä. Solidiumin salkku toimii kuitenkin lähinnä finanssiperustaisena sijoituksena eli tarkoituksenaan tuoda omistusten tuottoja valtiolle. Nämä varat olisivat paljon nykyistä paremmassa käytössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen taseissa”, sanoo Vuornos. 

Kokoomusnuoret esittävät myyntien ja pääomituksen toteuttamista vaiheittain markkinahäiriöiden välttämiseksi ja julkisen talouden tasapainon ylläpitämiseksi. 

”Myynnit on tehtävä pitkällä aikavälillä, sillä nopea rysäytys voisi aiheuttaa massiivisen markkinahäiriön. Myös julkisesta taloudesta tulee pitää huolta siten, että osinko- ja myyntitulojen menetyksen aiheuttama aukko tasapainotetaan budjetissa. Kyseessä ei missään nimessä ole helppo tai lyhyellä aikavälillä toteuttava muutos, vaan huolellisen valmistelun kautta tavoiteltava lopputulos”, sanoo Vuornos.

Lisätiedot: 

Henrik Vuornos

puh. 044 253 4444