Henrik Vuornos

Kokoomus, Uusimaa.

Uutiset

Kokoomusnuorten Vuornos: Asevelvollisuuden uudistaminen aloitettava tällä hallituskaudella

Kokoomusnuorten puheenjohtaja ja reservin aliluutnantti Henrik Vuornos haluaa ravistella nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän perusteita. Vuornoksen mukaan asevelvollisuus on yksi keskeisimpiä tasa-arvohaasteita nykypäivän Suomessa. Kokoomusnuorten mukaan asevelvollisuutta tulisi kehittää valikoivan asevelvollisuuden ja maanpuolustusveron suuntaan.

”Asevelvollisuus tulisi päivittää 2020-luvulle luopumalla vain miehiä koskevasta asevelvollisuudesta. Nykypäivän ratkaisu olisi valikoiva asevelvollisuus, jossa palvelukseen kutsuttaisiin nykyisin vuosittain koulutettava määrä eli noin 25 000 asevelvollista”, sanoo Vuornos.

”Valikoiva asevelvollisuus koskisi molempia sukupuolia. Kompensaationa asevelvollisuuteen osallistumisesta asetettaisiin pienehkö maanpuolustusvero niille, jotka eivät palvelusta suorita. Verolla ei tarvitsisi kattaa koko vaihtoehtoiskustannusta, mutta se toisi samalla näkyviin sen panoksen, jotka nuoret miehet tällä hetkellä antavat maanpuolustuksen hyväksi”, jatkaa Vuornos.

Kokoomusnuorten mukaan valikoivalla asevelvollisuudelle pystyttäisiin vahvistamaan maanpuolustuskykyä, ja samalla ratkaistaisiin asevelvollisuuteen liittyvät tasa-arvohaasteet.

”Valikoiva asevelvollisuus tarkoittaisi sitä, että puolustusvoimat voisivat entistä paremmin hakea tehtäviin sopivimmat henkilöt. Nykyaikaisessa sodankäynnissä esimerkiksi kybersodankäynnin tehtävät eivät usein katso fyysistä suorituskykyä, vaan tehtävän vaatimaa osaamista”, sanoo Vuornos.

”Muu yhteiskunta muuttuu jatkuvasti tasa-arvoisempaan suuntaan. Esimerkiksi tehtävä perhevapaauudistus tulee jakamaan perheiden hoivavastuuta nykyistä paremmin. On aika aloittaa keskustelu myös maanpuolustusvelvollisuuden uudistamisesta”, jatkaa Vuornos.

Asevelvollisuuden uudistaminen tasa-arvoisempaa suuntaan tulisi käynnistää jo tällä hallituskaudella. Kokoomusnuorten mukaan näin voitaisiin taata, että asevelvollisuutta kehitetään maanpuolustukselliset lähtökohdat turvaten.

”Asevelvollisuuden päivittämistä nykyaikaan ei voi väistellä ikuisesti. Tämä hallituspohja takaisi sen, että suomalaista hyvää reserviläisjärjestelmää ei turmella, vaan asevelvollisuuden tasa-arvoa lisätään maanpuolustuksellista lähtökohdista”, sanoo Vuornos.

Maanantaina 8. tammikuuta varusmiespalveluksensa aloittaa noin 12 500 asevelvollista. Noin 400 naista aloittaa vapaaehtoisen asepalveluksen.

Lisätiedot:

Henrik Vuornos

Kokoomusnuorten puheenjohtaja

Puh. 044 253 4444

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi