Henrik Vuornos

Kokoomus, Uusimaa.

Blogi

Ympäristövastuu on mitä kokoomuslaisinta politiikkaa

Ympäristöasiat mielletään usein politiikassa pehmeiksi, vähemmän kiinnostaviksi kysymyksiksi. On selvää, että ympäristöhallinnossa ei liiku isot rahat, eivätkä ympäristöpolitiikan päätökset konkretisoidu nopeasti. Vallankäytön näkökulmasta ympäristöpolitiikassa pelataan kuitenkin valtavasti suuremmilla panoksilla kuin lähikoulun korjauspäätöksissä.

Ekologinen kestävyys ja ympäristön kantokyky ovat tuleville sukupolville elämän ja kuoleman kysymyksiä. Kokoomuslaisena uskon, että markkinatalous on ratkaissut ja tulee ratkaisemaan useimmat ekologiseen kestävyyteen liittyvät ongelmamme. Toimivat markkinat ovat kehittäneet esimerkiksi vähäpäästöisempiä autoja, parempaa akkuteknologiaa ja tehostaneet kierrätystä. Ilman yritteliäisyyttä ja yksittäisten ihmisten ponnisteluja, ympäristömme olisi merkittävästi huonommassa kunnossa.

Vaikka markkinat tekevät teknologian kehityksen kautta valtavan osan ekologisen kestävyyden turvaamisesta, se ei usein riitä. Markkinoiden sparraajaksi tarvitaan aktiivinen kansalaisyhteiskunta. Toimiva kansanlaisyhteiskunta antaa signaaleja markkinoille, ja juuri sen vuoksi useat yritykset ovat alkaneet kiinnättää entistä vahvempaa huomiota toimintansa kestävyyteen. Mutta kansalaisyhteiskuntakaan ei kykene kaikkeen. Siksi tarvitaan ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa, joka täydentää kansalaisyhteiskunnan ohjausta.

Ympäristöpolitiikan tehtävänä on luoda ympäristöä ja ilmastoa kuormittavalle toiminnalle sellaiset puitteet, että yksittäiset kansalaiset tai yritykset eivät kohtele ympäristöä muun yhteiskunnan kannalta kestämättömällä tavalla. Se tapahtuu välillä raskaallakin sääntelyllä, haittaverotuksella ja suojelumääräyksillä. Esimerkiksi ankara polttoaineverotus tai tiukat luonnonsuojelumääräykset saattavat tuntua monelle yltiömäisen tiukalta holhoukselta. Perimmiltään niillä kuitenkin hinnoitellaan yhteiskunnan kannalta kestävästi päästöjen aiheuttamat haitat, ja turvataan korvaamattomien luontokohteiden säilyminen tuleville sukupolville.

Tiukan ympäristöpolitiikan ja sääntelyn hyväksyttävyys vaatii muulta yhteiskunnalta joustavuutta. Sääntely, muun yhteiskunnan muutoksen ohella, on omiaan vauhdittamaan Suomen kansantalouden rakennemuutosta. Rakennemuutokseen sopeutuminen vaatii joustoja niin työpaikkasopimisen kuin koulutuksenkin osalta. Kestävän ympäristöpolitiikan legitimiteetti törmääkin usein jäykkiin työmarkkinoihin, sillä nykytilanteessa rakennemuutoksen edellyttämiä joustoja löytyy varsin heikosti.

Kokoomuslaisen ympäristöpolitiikan ytimessä tulee olla ekologinen kestävyys sekä tulevien sukupolvien yhdenvertaiset mahdollisuudet, joiden toteutumisesta ei tule tinkiä. Kokoomuslaista ympäristöpolitiikkaa on ratkaisukeskeisyys ja kokonaisuuden näkeminen. Tehtävämme on jättää tilaa yksilölliselle valinnoille, mutta onnistua hinnoittelemaan ympäristön kannalta erilaiset päätökset markkinalogiikan mukaan. Siinä missä fundamentalisti kieltää kaiken, kokoomuslainen hakee ratkaisua, jossa ihmisellä tai yrityksellä on vapaus valita, mutta samalla vastata valinnastaan sen ekologisen kustannuksen perusteella. Kokoomuksen velvollisuus on pitää huolta siitä, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia puhtaasta ja elinkelpoisesta ympäristöstä.

Ympäristöpolitiikka ja kestävän tulevaisuuden kysymykset on palautettava eturivin politiikan puheenaiheeksi. Vain siten pärjäämme ekologisen kantokyvyn rajoilla roikkuvassa maailmassa. Ympäristökysymysten ratkaisu ja luonnonsuojelu ovat erityisen tärkeitä meille nuorille. Siksi niistä tulee pitää jatkuvaa meteliä.