Henrik Vuornos

Sukupolvenvaihdos.

Ehdolla eduskuntaan

Olen 25-vuotias valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Espoosta. Työskentelen Kokoomusnuorten puheenjohtajana ja opiskelen taloustiedettä Helsingin Yliopistossa. Huhtikuun vaaleissa on aika tehdä sukupolvenvaihdos eduskuntaan.

Sukupolvenvaihdos

Kaiken poliittisen päätöksenteon tulee lähteä siitä, että jätämme seuraaville sukupolville maailman paremmassa kunnossa kuin sen edeltäjiltämme saimme. Päätöksenteossa pitää ymmärtää muuttuvaa maailmaa ja katsoa eteenpäin. Kansanedustajan työtä tehdään tulevia sukupolvia varten!

Tulevaisuuden kiistattomia trendejä ovat ilmastonmuutoksen torjuminen ja ihmisten kasvava ympäristötietoisuus, hyvinvointiyhteiskunnan sekä julkisen talouden uudistustarve sekä osaamisen ja sivistyksen merkitys maamme kilpailukyvyn kulmakivenä. Vain turvaamalla yhteiskuntamme taloudellisen, ekologisen ja sivistyksellisen kestävyyden voimme pärjätä globaalissa maailmassa, jossa yritykset, pääoma, tietotaito ja ihmiset liikkuvat rajojen yli yhä vapaammin asettuen yleensä sinne, missä yhteiskunta tukee ihmisten vapaata yrittämistä, innovointia ja menestystä.

Pyrin kansanedustajaksi, koska olen huolissani Suomen tulevaisuudesta. Kansanedustajan velvollisuuksiin kuuluu tehdä työtä sellaisen Suomen hyväksi, jossa julkisen talouden kestävä rahoitus, ihmisten hyvinvointi ja luonnon kantokyky on turvattu.

Olemme paljon velkaa aiemmille sukupolville: he ovat rakentaneet maatamme uutteralla työmoraalilla ja suomalaisella sisulla. Tästä huolimatta 2010-luvun Suomessa on jätetty lukuisia kriittisiä uudistuksia tekemättä. Työmarkkinamme ylläpitävät työttömyyttä, koska ne eivät jousta yleissitovuuden vuoksi. Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton, mikä aiheuttaa riskin joutua yksin arvaamattoman itänaapurimme voimapolitiikan edessä. Ilmastopolitiikassa ei ole pystytty ottamaan riittäviä askelia maapallon tulevaisuuden turvaamiseksi. Euroopan Unioni ei ole vielä tarpeeksi yhtenäinen ja vahva.

Näistä syistä tarvitsemme sukupolvenvaihdoksen politiikkaan: uuden näkökulman päätöksentekoon, joka ottaa huomioon tulevaisuuden kehityssuunnat maailmassa ja toimii rakenteiden ennakkoluulottomana uudistajana saavutettujen etujen säilyttämisen sijaan.

Tule mukaan tekemään politiikan sukupolvenvaihdosta!

Kuntavaalivideo 2017

Henkka somessa